سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات امیر المومنین علیه السلام 
پژوهشگر 
1378/01/02 
1383/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات امیر المؤمنین علیه السلام 
ناظر 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی عج قم  
پژوهشگر 
 
 
پژوهشگر 
همکاری 
مرز تخصص علوم حدث 
استاد 
 
 
تدرس 
همکاری 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
مدیر امور پژوهشی و مسئول کلان پروژه ها 
 
 
علمی  
همکاری 
دانشگاه قرآن و عترت 
استاد  
 
 
علمی  
همکاری 
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام 
ازریاب مقاله علمی پژوهشی 
 
 
علمی  
تدریس 
قم  
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ حدیث شیعه  
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه  
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ و منابع حدیث  
تدریس 
دانشکده علوم حدیث اصفهان  
مدرس 
 
 
روش تحقیق و نگارش  
تدریس 
تخصصی علوم حدیث قم  
مدرس 
 
ادامه دارد 
آشنایی با جوامع حدیثی شیعه  
تدریس 
تخصصی علوم حدیث  
مدرس 
 
ادامه دارد 
آشنایی با جوامع حدیثی اهل سنّت 
تدریس 
تخصصی علوم حدیث  
مدرس 
 
ادامه دارد 
روش تحقیق مقدّماتی  
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث قم  
مدرس 
 
 
روش تحقیق و پژوهش 
تدریس 
قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ حدیث فریقین 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
مدرس 
 
 
تارخ تحلیلی امامان معصوم ع 2 
تدریس 
تخصصی حدیث قم 
مدرس 
 
 
فقه الحدیث ترتیبی 
تدریس 
تخصصی حدیث قم 
مدرس 
 
 
سبگ شناسی گتب حدیثی 
تدریس 
دانشگاه قرآن و عترت اصفهان 
مدرس 
 
 
علوم قرآنی (2) 
تدریس 
دانشگاه قرآن و عترت اصفهان 
مدرس 
 
 
علوم قرآنی (4) 
تدریس 
دانشگاه قرآن و عترت اصفهان 
مدرس 
 
 
مبادی فقه 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
مدرس 
 
 
احادیث کلامی شیعه 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
مدرس 
 
 
تاریخ حوزه های علمیه شیعی 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
مدرس 
 
 
منابع تفکر دینی 
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث قم 
مدرس 
 
 
فقه الحدیث ترتیبی (4) 
تدریس 
مركز تخصصي تفسير خواهران  
استاد  
1396/07/01 
ادامه دارد 
دروس سطح 4 (پژوهش‌هاي قرآني معاصر، هرمنوتيك و متون مقدس، بررسي آراء متفكران معاصر، آيات تربيتي قرآن، مباني تفسير فريقين، اصول علم رجال، آيات الأحكام 2 و.. ،  
همکاری 
پایگاه شهید مصطفی خمینی 
رئیس عقیدتی سیاسی 
1381/01/01 
1384/01/01 
اجرائی مذهبی 
تدریس 
دار الحدیث اصفهان  
مدرس 
 
 
حوزه ها و مکاتب حدیثی