استثنائات ابن ولید و تأثیر آن بر اعتبار بصائر الدرجات
57 بازدید
محل نشر: مجله حدیث حوزه شماره 4
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ابن ولید یکی از شاگردان اصلی محمد بن حسن صفار است که کتاب استاد خویش یعنی بصائر الدرجات را استثنا زده و اجازه نقل آن را نمی داده است. در مورد این استثناء و منشا این شبهه و همچنین شبهات اینترنتی در مورد این کتاب، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.