اصول دادرسی گیفری در سیره قضایی امام علی علیه السلام
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تا کنون مقاله و یا کتابی که درباره سیره قضایی و ان هم فقط اکتشاف مبانی باشد نگاشته نشده است. نگارنده با استفاده از روایات در مورد سیره حضرت تا هفت مبنا در قضاوت را به دست اوردم.