در محضر اهل بیت علیهم السلام (14 جلد)
48 بازدید
ناشر: نینوا
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
یکی از مهمترین راه ها برای فهم حدیث، بحث پرسش راوی است. نگارنده با توجه به این امر مهم مجموعه پرسش هایی که راویان و افراد گوناگون از معصومین علیهم السلام می پرسیدند را در این مجموعه با فصل بندی دقیق جمع آوری نمودم و برای هر معصوم یک کتاب را در نظر گرفتم. شرح برخی احادیث از جمله کارهای دیگر این مجموعه می باشد.