جهنم کمینگاه بزرگ
36 بازدید
ناشر: دیوان و مرکز پخش هفت
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-8128-13-0
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 15
زبان : فارسی
از سلسله کتابهای سرنوشت انسان است که با تکیه بر معارف و اموزه های قران و حدیث به طرح مسایل عقیدتی و اخلاقی می پردازد. موضوعات مربوط به جهان پس از مرگ مخصوصا توصیف دوزخ و عذابهای ان و کارهایی که موجب رفتن به جهنم می شود در 7 فصل ارایه شده است. در این فصلها از معنی و نحوه خلقت جهنم اسباب ورود به جهنم عذابهای دوزخیان و اعمالی که مانع رفتن به جهنم می شود بحث شده و در پایان پرسشهایی پیرامون فلسفه عبور از جهنم منظور از اتش بزرگ در قران خلود در جهنم هیزم های جهنم و موجود بودن جهنم طرح شده و از ایات و روایات پاسخ داده شده است.