یکصد موضوع از قرآن کریم
50 بازدید
ناشر: پرتو خورشید
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2743-37-7
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
بررسی برخی از موضوعات متنوع قرانی و ذکر ایات مرتبط به انها می باشد. در این نوشتار حدود 100 موضوع قرانی در زمینه های اعتقادی اخلاقی معنا مصادیق و مفاهیم قرانی مطرح شده و ایات مربوط به هر موضوع نیز امده است. در موضوعات کلامی و اعتقادی ایاتی از قران که مربوط به مباحثی مانند نبوت امامت و معاد مطرح شده است. در موضوعات اخلاقی ایات مربوط به فضایل و رذایل اخلاقی که شامل مباحثی مانند تقوی شرک صبر استکبار جهاد دنیاپرستی و ... بیان گردیده است. در بخش مربوط به معنا مصادیق و مفاهیم قرانی معانی موضوعاتی مانند: قضاء کفر قلب روح دین انکار نور رحمت و ... و ایات مربوط به انها درج شده است. در بخش پایانی نیز موضوعاتی گوناگون مانند مسجد عزت ذلت شیطان مردم ملایکه و ... و ایات انها بیان شده است.