ترجمه المحاسن برقی
87 بازدید
ناشر: نسیم وصل مشهد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
المحاسن برقی یکی از کتب معتبر کهن شیعی و از جمله منابع مهم کافی شریف است این کتاب که در بردارنده موضوعات مختلف در حوزه دین است برای اولین مرتبه است که ترجمه شده است.