ترجمه المؤمن حسین بن سعید اهوازی
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب که نوعی تک نگاری اخلاقی است در بردارنده حدود یکصد حدیث پیرامون امتحان‌های الهی برای مومنان است. کتاب حاضر در الذریعه با عنوان ما یبتلی به المومن ثبت شده است.