تاریخ حدیث
52 بازدید
محل ارائه: حوزه و دانشگاه
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه شامل تاریخ حدیث شیعه و اهل سنت می باشد که در شش دوره تدریس شده است.