درسنامه علوم قرآنی (2)
50 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مباحث: قصه در قرآن، مثل در قرآن، تگرار در قرآن، سوگندهای قرآنی، مفهوم و منطوق در قرآن و...